უნივერსალური ძალოვანი შემაერთებელი
კოდი: 6656
კოდი: 2579691 6325G6